Praktijkfolder

Praktijkfolder Huisartsenpraktijk De Es


Huisartsenpraktijk De Es

H. Leefsmastraat 4
7556 JG Hengelo
Telefoon: 074-2913840
Spoed: 2913840 >keuze 1
Fax: 074-2500469
Receptenlijn: 2913840 >keuze 2

Website:www.de-es.eu


Openingstijden

 

De praktijk is op werkdagen geopend van 08.00 tot 17.00u.

Voor afspraken kunt u bellen tussen 08:00 en 10:30u en tussen 14:30 en 15:30u.

De praktijk is de hele dag bereikbaar met uitzondering van 13:00 tot 13:30u. Wij verzoeken u te bellen voor 10:30u of tussen 14:30 en 15:30, dit ivm werkzaamheden vd assistentes op andere tijdstippen.

Het aanvragen van herhaalrecepten kan 24 uur per dag via het hoofdnummer; toetsoptie 2. 

Van 10:30 tot 11:00u is er intern overleg en zijn de mogelijkheden voor assistentie aan de balie beperkt.

Tussen 12:00 en 13:30u hebben de assistentes een spreekuur op afspraak, leggen de artsen huisbezoek af, is er werkoverleg en lunch.

De assistentes houden inloopspreekuur tussen 11:00 en 12:00u. U kunt dan bijvoorbeeld uw bloeddruk laten meten, wratten laten aanstippen en hechtingen laten verwijderen.

 

Afspraak maken

Voor afspraken kunt u bellen tussen 08:00 en 10:30u en tussen 14:30 en 15:30u.
Voor het spreekuur moet altijd eerst een afspraak worden gemaakt.

Voor een afspraak (consult) wordt 10 minuten ingepland. Hebt u meerdere vragen of denkt u meer tijd nodig te hebben geeft u dit dan aan, wij kunnen daar bij de planning rekening mee houden. Dit helpt ook om in het spreekuur niet teveel uit te lopen. Er is ook een assistente spreekuur voor verschillende handelingen.

Via het praktijknummer (074 291 38 40) krijgt u een van onze assistentes aan de lijn. Wij streven er naar u zo snel mogelijk te woord te staan maar er zijn momenten dat het druk kan zijn.

Onze assistentes zijn getraind om een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw klachten. Zij zal u daarom vragen naar de reden van uw contact. De assistente heeft net als de huisarts een geheimhoudingsplicht en zal dan ook vertrouwelijk met uw informatie omgaan.

Alléén in geval van spoed toets u direct 1, dan krijgt u snel contact via de spoedlijn (het oude spoednummer is opgeheven) Bij levensbedreigende situaties belt u 112. Indien u voor afspraken en vragen de spoedlijn gebruikt wordt u verzocht via het praktijknummer opnieuw contact op te nemen.

 

 

 

 

Spoedgevallen

Belt u bij levensbedreigende situaties 112.


Alléén voor spoedgevallen gebruikt u keuzetoets 1, u wordt dan direct te woord gestaan. Het oude spoednummer is opgeheven. De spoedlijnis alléén bedoeld voor die gevallen waarbij direct medisch handelen noodzakelijk is. Indien u voor afspraken en vragen de spoedlijn gebruikt wordt u verzocht via het praktijknummer opnieuw contact op te nemen.

U kunt in geval van spoed doordeweeks bij ons terecht van 08:00 tot 17:00u. Ook als u direct komt is het goed eerst te bellen, wij zijn dan op uw komst voorbereid.

Buiten deze tijden belt u indien nodig de Huisartsenpost Hengelo (088 555 1155) tenzij elke seconde telt; dan belt u 112
De huisartsenpost is niet bedoeld voor vragen die kunnen wachten tot de volgende dag of tot na het weekend.

Spreekuren

Alle spreekuur bezoeken gaan op afspraak waarvoor u ’s ochtends tot 10:30u telefonisch een afspraak kunt maken.

Voor een bezoek/ consult wordt 10 minuten ingepland. Denkt u meer tijd nodig te hebben of heeft u meerdere vragen dan is het mogelijk een dubbel consult in de plannen. Meldt u dat dan bij het maken van de afspraak.

Om de aard en spoedeisendheid van uw klachten in te schatten zal de assistente vragen naar de reden van uw consult bij het maken van een afspraak. Ook bestaan er speciale spreekuren voor bepaalde behandelingen en controles.

 

Telefonisch spreekuur

Eenvoudige gezondheidsklachten kunnen vaak telefonisch worden besproken zonder dat de huisarts u op het spreekuur ziet. Ook uitslagen van onderzoek kunnen telefonisch gegeven worden. Indien gewenst of relevant, zal uw huisarts u terugbellen tussen ongeveer 11:00 en 13:00 uur.

Het telefonisch spreekuur is een terugbelspreekuur; dat wil zeggen dat de dokter u terugbelt indien u hierom vraagt.
U kunt dit net als een afspraak aanvragen door de assistente te bellen en een nummer op te geven waarop u tussen 11:00 en 13:00 uur te bereiken bent. Het kan voorkomen dat er later op de dag wordt teruggebeld.

 

 

Herhaalrecepten

Herhaalrecepten kunnen 24u/dag worden aangevraagd door te bellen met het hoofdnummer en dan toetskeuze 2 te drukken. Tijdens vakanties en officiele feestdagen kunt u geen herhaalrecepten inspreken, toetskeuze 2 staat dan uit.

Het oude nummer voor de receptenlijn is vervallen.

U kunt de aangevraagde medicatie na 2 werkdagen ophalen bij uw apotheek.

Wilt u met de assistente spreken over uw medicijnen en recepten belt u dan tussen 8.00 en 10.30 of tussen 14:30 en 15:30 via het hoofdnummer: 291 38 40.

Huisbezoek

Indien het nodig is kunt u een huisbezoek aanvragen.

Huisbezoeken zijn bedoeld voor ernstig zieke mensen en als het vanwege lichamelijke beperking niet mogelijk is om op de praktijk te komen. Huisbezoeken vinden in de regel plaats tussen 11:00 en 13:00u. 

Het niet hebben van vervoer naar de praktijk is voor de huisarts geen reden een huisbezoek af te leggen. Dit is ook vrijwel altijd oplosbaar door hulp te vragen van familie of buren, gebruik te maken van de bus (lijn 13 stopt naast de praktijk) of door een (regio-)taxi te nemen.

Assistentes

In de praktijk werken vijf gediplomeerde doktersassistentes. Met hen heeft u veelal als eerste contact. Zij staan u te woord aan de telefoon en aan de balie, maken afspraken, beantwoorden vragen, geven uitslagen door en geven adviezen en informatie. Tevens assisteren zij de artsen bij ingrepen. 

 

De assistentes houden ook een eigen spreekuur.

U kunt bij de assistentes terecht voor:

Bloeddrukmetingen, bepaling van het bloedsuikergehalte, urineonderzoek (vers en voor 10:00 uur inleveren), oren uitspuiten, hechtingen verwijderen, wondverzorging, zwachtelen, wratten aanstippen, injecties en het maken van hartfilmpjes (ECG).

Daarnaast wordt apart spreekuur gehouden om uitstrijkjes te maken (bevolkingsonderzoek in het kader van baarmoederhalskanker)

Voor afspraken kunt u 's ochtends bellen tot 10:30u.

Praktijkondersteuner

In onze praktijk zijn 2 praktijkondersteuners (Ellen Ruwe en Merel Wille) aanwezig voor lichamelijke aandoeningen. Zij houden spreekuur in het kader van chronische aandoeningen, zoals suikerziekte, hoge bloeddruk en longziekten. 

Daarnaast werken Janet Kruizinga en Arnoud Cornelissen beide 1 dag per week in onze praktijk om mensen te helpen met psycho-sociale klachten en problemen. Ze zijn Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige (SPV) en in dienst van Mediant. U kunt met hen verschillende klachten en problemen bespreken op een laagdremelige manier, in uw eigen praktijk. Er zijn geen kosten aan verbonden. Steven Kok werkt op woensdagmiddag bij ons als SPV jeugd voor psycho-sociale problemen bij kinderen.


Afspraken met onze praktijkondersteuners maakt u via de assistentes.

Klachten

Mocht u klachten hebben over uw huisarts of over de praktijk, probeert u dan eerst in een gesprek met uw huisarts tot een oplossing te komen.

Wij hebben een interne klachtenregeling. Dat houdt in dat u een klacht bij ons kunt indienen en dat wij deze klacht dan volgens een procedure behandelen.

Wordt uw klacht daarmee niet verholpen, dan kunt u terecht bij:

 

Klachtenpunt Huisartsenzorg Twente

U vindt een digitaal klachtenformulier en uitleg over de procedure op onderstaande website 

http://khtwente.nl/

 

HDT-Oost, Postbus 1084

7500 BB Enschede

Waarneming

Waarneming buiten kantoortijden
Na sluitingstijd van de praktijk kunt u voor spoedeisende gevallen die niet tot de volgende werkdag kunnen wachten, contact opnemen met de Huisartsenpost Hengelo, tel. 088-555 1155.  

Afwezigheid bij cursus of vakantie
In Hengelo nemen huisartsen voor elkaar waar. Dit gaat bij geplande afwezigheid om een waarneming door 1 of enkele praktijken. Bij ziekte kan het voorkomen dat u gevraagd wordt willekeurig een andere arts te bellen. Afwezigheid en waarneming wordt niet langer vermeld in het Hengelo’s weekblad maar op onze website, ook op de homepage, bekijk onze site periodiek om op de hoogte te blijven.
Via ons praktijk-telefoonnummer hoort u ook hoe te handelen als wij gesloten zijn.

 

Geplande dagen afwezigheid:

 

2018:

19 en 20 maart

30 april t/m 11 mei

 

13 augustus t/m 31 augustus

 

24 december t/m 28 december

 

Contact

Spoednummer 2913840 >keuze 1
 

Huisartsenpraktijk De Es

H. Leefsmastraat 4
7556 JG Hengelo
Telefoon:
074-2913840
Receptenlijn:
2913840 >keuze 2
Fax:
074-2500469
Website:www.de-es.eu
Routebeschrijving >

gezondheids­informatie